Föreläsning om örter

14 Mar, 2023
Centralgatan 9-11 Holmsund ("Blåsippan")Kl 13:00. Darcia De Man håller ett föredrag om örter, hälsoeffekter och var man kan hitta dem.