Hoppa till innehåll

Träning online

Genom ett unikt samarbete med företaget Träning på Recept (https://www.traningparecept.se/) kan vi nu erbjuda diagnosspecifik träning i hemmet via dator eller läsplatta.

Vi hjälper dig som behöver lite extra stöd för att komma igång genom att leverera den utrustning du behöver, ordna alla inställningar, samt handleder och visar dig hur du själv kan använda tjänsten.

Pris efter RUT-avdrag

199 kr / tim

Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Med hjälp av våra engagerade medarbetare tar vi oss närmare vår vision varje dag.

Kontakta oss

090-19 80 11 info@alevaomsorg.se

Se mer

Cookie policy