i

Vid beställning tar vi kontakt med dig inom kort och bekräftar tid och plats. Din beställning är ej bindande innan bekräftelse skett. Tjänsten faktureras månadsvis.

i

Aleva administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Glöm inte kontrollera så att du är berättigad RUT-avdrag.

Träning online

Genom ett unikt samarbete med företaget Träning på Recept (https://www.traningparecept.se/) kan vi nu erbjuda diagnosspecifik träning i hemmet via dator eller läsplatta.

 

Vi hjälper dig som behöver lite extra stöd för att komma igång genom att leverera den utrustning du behöver, ordna alla inställningar, samt handleder och visar dig hur du själv kan använda tjänsten.

Pris efter RUT-avdrag:

199 kr / tim

Beskrivning / önskemål

Kontaktuppgifter