Fredrik Elgh: Pehr Stenbergs leverne

25 Apr, 2023
Centralgatan 9-11 Holmsund ("Blåsippan")Kl 13:00. Fredrik Elgh håller föredrag om Pehr Stenberg, författare, akademiker och präst som levde i Umeå på 1700-talet.