Aleva satsar inom demens

Demenssjukdomar blir allt vanligare i takt med att vi lever längre och bor kvar i hemmet. På Aleva har vi under en längre tid sett att våra arbetsmetoder med ett fåtal personer i mindre team (kontinuitet) samt vårt målinriktade arbetssätt, lämpar sig mycket väl för personer med demens. Vi har sett fantastiska resultat hos våra kunder när det gäller kognitiva förmågor.

Nu genomför vi en andra utbildningsomgång för att  ytterligare stärka vår kompetens inom demenssjukdomar.

Fler nyheter

Se alla nyheter