Värdegrundsutbildning genomförd

Alevas verksamhetschef Frida Nilsson visar upp sitt utbildningsbevis för Socialstyrelsens värdegrundsutbildning för chefer inom äldreomsorgen. Ledarskapsutbildningen är en statlig satsning som görs för att stärka och utveckla kompetensen hos enhetschefer och ledare i äldreomsorgen. Barn- och äldreminister Maria Larsson:

– Den nationella ledarskapsutbildningen höjer kompetensen hos äldreomsorgens chefer och kan på så sätt utveckla kvaliteten i äldreomsorgen långsiktigt. För mig är det här en mycket viktig satsning.

Fler nyheter

Se alla nyheter