Hoppa till innehåll

Aleva omsorg höjer säkerheten med HLR-instruktörer

UTBILDNING

I en värld där varje sekund räknas vid ett hjärtstopp är kunskapen i hjärt-lungräddning (HLR) ovärderlig. Aleva omsorg tar nu ett stort steg framåt för att säkerställa att denna livsviktiga kunskap är bred och alltid tillgänglig. Genom en utbildningssatsning under 2023 har företaget nu utbildade HLR-instruktörer på varje enhet.

 

Aleva har sedan företaget startades 2013 kontinuerligt utbildat inom HLR som en viktig del i kvalitetsarbetet, men tidigare har detta delvis skett med externa utbildare. Eftersom det är en generell utmaning inom hemtjänst att samla hela arbetsplatsen för utbildning –  i en verksamhet som ska leverera omsorg 365 dagar per år – fanns behovet av en mer robust utbildningslösning som förde utbildningen ännu närmare de dagliga verksamheterna.

 

Initiativet startades tidigt under året och hade som mål att inte bara ge basala HLR-kunskaper utan även att skapa en intern kompetens som kan upprätthålla och regelbundet uppdatera dessa färdigheter. Med detta program har Aleva omsorg säkerställt att varje enhet inte bara är förberedd att hantera en hjärtstoppssituation utan också kan agera snabbt och effektivt.

 

”Med den nya satsningen tar vi steget från att vara en beställare av utbildning till att bli en skapare av kunskap. Vi tror starkt på att varje medarbetare ska ha de kunskaper som krävs för att kunna rädda liv och det här är en investering i det” säger Frida Starkman, VD för Aleva omsorg.

Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Med hjälp av våra engagerade medarbetare tar vi oss närmare vår vision varje dag.

Kontakta oss

090-19 80 11 info@alevaomsorg.se

Se mer

Cookie policy Visselblåsartjänst