Hoppa till innehåll

Välja omsorg

Oavsett om du har rätt till hemtjänst eller personlig assistans kan du välja vem som ska hjälpa dig. Nedan kan du läsa mer om hur det går till.

Välja hemtjänst

SÖK BISTÅND
I Umeå kommun gäller lagen om valfrihet. I korthet går det till så att du först får träffa biståndshandläggare, som gör en bedömning av vilka behov du har och vad du beviljas från kommunen.

VÄLJ UTFÖRARE
Därefter får du välja bland de utförare som är godkända av kommunen. Om du inte är nöjd med din hjälp har du alltid rätt att byta utförare.

FÅ HJÄLP MED VALET
Vi på Aleva kan äldreomsorg och vet vilka dina rättigheter är, då vi inom företaget har erfarenhet av kommunal handläggning. Ta gärna kontakt med oss så vägleder vi dig.

RESAN BÖRJAR!
Du väljer Aleva genom att kontakta kommunen direkt, eller genom att prata med oss så sköter vi kontakten med kommunen. Det gäller oavsett om du väljer hemtjänst för första gången eller om du vill byta till oss.

Kontakta oss för att få veta mer

Välja personlig assistans

I Sverige har du stora möjligheter att välja och påverka vem som ska utföra din personliga assistans – något som kan kännas som ett stort beslut. Ditt val av samordnare påverkar vilken service och kvalitet du får, men inte din rätt till personlig assistans. Vid ett byte av samordnare kan assistenterna även följa med.

 

Oavsett om du nyss fått ditt beslut om personlig assistans eller om du vill byta samordnare och väljer Aleva så hjälper vi dig hela vägen – i kontakterna med försäkringskassan/kommunen, assistenterna och din tidigare samordnare. Vi har även juridisk expertis.

Vi vill alltid bli bättre

Vi är tacksamma för den fina respons vi fått under åren. Men vi vet också att det krävs arbete för att hålla sig där. Därför genomför vi årligen undersökningar med både kunder och medarbetare.

Eftersom vi tror på transparens publicerar vi resultaten här. På detta sätt vill vi uppnå ständig utveckling för hela organisationen.

Se hela resultatet

Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Med hjälp av våra engagerade medarbetare tar vi oss närmare vår vision varje dag.

Kontakta oss

090-19 80 11 info@alevaomsorg.se

Se mer

Cookie policy Visselblåsartjänst