Hoppa till innehåll

Brukarundersökningen 2019 med reflektioner

KVALITET

Varje år genomför Socialstyrelsen en brukarundersökning där yngre och äldre med hemtjänst får tycka till om kvaliteten på den hjälp de får. Vi blev oerhört stolta och tacksamma när vi fick resultaten för 2019 års undersökning och Aleva placerade sig i topp i kommunen. Hur nöjda våra kunder är och hur de upplever den hjälpen vi utför är det viktigaste kvittot på vårt arbete. Vi vill rikta ett stort tack till alla fantastiska kollegor, kunder och samarbetspartners som tillsammans med oss jobbar för att alla ska kunna leva och njuta av livet.

För oss är det viktigt att försöka förstå den data vi har och använda den i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete. Nedan går vi igenom våra resultat mer i detalj, lite tankar kring dem och vårt arbete framåt.

En av de mer övergripande frågorna rör hur nöjd eller missnöjd man sammantaget är med sin hemtjänst:

Vi är självklart väldigt glada över att så många är sammantaget nöjd med oss. Men resultatet i undersökningen går även att bryta ned mer i detalj. Så här såg det ut gällande trygghet och tillgänglighet:

 

Här kan vi se att våra kunder känner förtroende för personalen och hur tydligt kopplat det är med nöjdheten (98%). Extra glada är vi över att våra kunder i mindre utsträckning än genomsnittet drabbas av ensamhet – här tror vi att våra regelbundna sociala aktiviteter som vi bjuder in till spelar en stor roll. Detta är ett område vi planerar att utöka ytterligare och som är nära kopplat till våra 4 hörnpelare. Vi står även ut gällande hur lätt eller svårt det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov, ett resultat vi lyckats förbättra från tidigare år. Genom att öka tillgängligheten och bl a sett över vår telefonväxellösning har vi förbättrat oss med 5% mot föregående år.

 

Nästa område rör hjälpens utförande:

Flera faktorer är viktiga när det gäller hjälpens utförande. Det rent praktiska utförandet – hur fint vi bäddar sängen, att vi lägger upp maten på ett trevligt sätt för att förbättra aptiten, att det är skinande rent när vi har städat osv. Det sociala – att vi har trevligt tillsammans, att kunderna känner förtroende för alla som kommer. Kontinuitet – att man inte ska behöva träffa för många olika personer. Listan kan göras lång. Men sedan är det också viktigt att ha tydliga och kärnfulla rutiner, t ex att ALLTID ringa och meddela om det blir förändringar. Detta är något vi jobbat med och vi är glada att det syns i undersökningen.

Även på frågan om personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete står vi ut. Som bekant är hemtjänst ett jobb där man många gånger får trolla med knäna och prioritera, då tiden som kommunen beviljar för olika insatser är ganska knapp. Här ska våra kollegor ute på fältet verkligen ha en STOR ELOGE för att de med sådan bravur klarar av att fatta kloka beslut och använda den tid och de resurser vi har på bästa sätt.

Nästa område som vi tänkte gå igenom gäller inflytande:

Det är självklart att våra kunder ska vara med och planera och styra över sin egen hjälp. Såväl kring planering och tider som i det dagliga – att vi är flexibla med vad vi gör när vi är på plats. Här står hela Umeå ut när vi jämför med riket, vilket är glädjande. Samtidigt upplever alltså 1/5 kunder att man inte kan påverka vilka tider vi kommer. Detta är en viktig punkt som vi tar med oss i utvecklingsarbetet framöver.

 

Ytterligare en fråga där 1 av 5 kunder inte svarar tillfredsställande är frågan om man vet vart man ska vända sig om man vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten. I 2018 års undersökning svarade bara 68% att de visste det och vi vidtog då en del åtgärder för att förbättra resultatet. Bland annat tryckte vi upp kylskåpsmagneter med tydlig kontaktinformation till oss, samt att vi ändrat i våra rutiner så att ansvarig chef alltid är med på välkomstsamtal med nya kunder. Detta arbetet tycks ha förbättrat vårt resultat i kategorin med 10 procentenheter vilket är glädjande, men vi tror att det finns mer att göra.

Sammantaget är vi som sagt väldigt nöjda och stolta över våra resultat, men samtidigt motiverade att fortsätta med vårt kontinuerliga utvecklingsarbete för att bli bättre!

 

Aron Kristoffersson & Frida Nilsson – Grundare

Yuri Strekozov – Verksamhetschef

 

 

 

Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Med hjälp av våra engagerade medarbetare tar vi oss närmare vår vision varje dag.

Kontakta oss

090-19 80 11 info@alevaomsorg.se

Se mer

Cookie policy Visselblåsartjänst